28. februar 2022

Generalforsamling i foreningen Projekt Cheptigit Primary School – Kenya

Så er den endelige dagsorden for den ordinær generalforsamling i foreningen Projekt Cheptigit Primary School – Kenya klar.

Dato:              Mandag den 21. marts 2022

Tidspunkt:     Klokken 19.00

Sted:              Brenderup Højskole

Dagsorden iflg. vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra formanden
  3. Beretning fra evt. projektgrupper
  4. Godkendelse af årsregnskab
  5. Fremlæggelse af budget
  6. Fastlæggelse af kontingent
  7. Indkomne forslag
  8. Valg til bestyrelsen, samt 2 suppleanter

På valg er: Helle Lindequist, Jan Christoffersen, Henriette Neerholt, Morten Winther

Som suppleant: Niels-Anton Rasmussen                                                   

  1. Valg af revisor samt revisorsuppleant
  2. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødedatoen.

Husk: Indbetaling af årskontingent for året 2022 er 100,- kr. pr. person på foreningens

Reg. nr. 4092

Kontonr. 33 62 62 08 48

eller

MobilePay: 53762

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også

bubble