19. maj 2020

Hvad brænder Brenderup for?

I Brenderup er en udviklingsgruppe netop nu i gang med at formulere en udviklingsplan for deres lokalsamfund. Arbejdet startede i august 2019 og hvis du har lyst til at være med i udviklingsgruppen eller bare vil høre mere, kan du skrive til indsatsens projektleder Louise Secher på louise.secher@middelfart.dk

Hvad laver en udviklingsgruppe?

Udviklingsgruppen har to primære opgaver: inddragelse af lokalsamfundet i Brenderup og formulering af en udviklingsplan. Gruppen skal:

  1. planlægge og gennemføre inddragelse af det brede lokalsamfund gennem forskellige slags skøre, sjove, klassiske borgerarrangementer og møder, og gennem arrangementerne skal gruppen 
  2. undersøge hvilke temaer og indsatser der er opbakning til i lokalsamfundet, prioritere i indsatserne sammen med borgerne, igangsætte projekter og samle det hele i en udviklingsplan med konkrete handlinger, der sætter retningen for lokalsamfundets udvikling. 

Processen

Den overordnede proces er skitseret nedenfor. På 3 møder med kort mellem sørger projektlederen for, at udviklingsgruppen rystes sammen, får etableret spilleregler for gruppens arbejde, bliver grundigt introduceret til indsatsen om at skabe bæredygtige lokalsamfund, får indblik i hvad en lokal udviklingsplan er, og får lavet en procesplan for gruppens arbejde, så de kommer godt fra start. 

Når udviklingsgruppen er flyveklar

Herefter er udviklingsgruppen ansvarlig for at indkalde og afholde møder i gruppen, og projektlederen deltager på sidelinjen. Det er også nu, at udviklingsgruppen skal ud og spørge resten af lokalsamfundet i Brenderup, hvordan de forestiller sig, at Brenderup skal udvikle sig for at blive et endnu bedre sted at leve og bo. Måske går nogle temaer igen. Så kan det være en god idé at lave arbejdsgrupper, der udvikler indsatser for hvert tema. 

Når lokalsamfundet har givet input til udviklingsgruppen gennem forskellige borgerarrangementer, skriver udviklingsgruppen en udviklingsplan for Brenderup. Planen skal beskrive hvilke temaer, indsatser og projekter Brenderup vil arbejde med - og hvordan. 

Sideløbende er det bare med at komme i gang med at realisere dem. Og når indsatserne er godt i gang, skal planen evalueres og justeres.

Hvem er med i en udviklingsgruppe?

Byrådet har besluttet, at udviklingsgruppen skal bestå af:

  • 2-3 repræsentanter fra lokaludvalget (herfra udpeges en formand) 
  • 3-5 lokale repræsentanter fra virksomheder, foreninger, lokale institutioner... 
  • Fra indsatsens overordnede styregruppe: Anders Christensen 
  • Fra byrådet: Jacob Nielsen og Mikkel Dragmose-Hansen 
  • Projektlederen for bæredygtige lokalsamfund, Louise Secher
  • Efter behov: fagfolk fra kommunens forvaltninger og institutioner 

Hvorfor skal jeg være med i indsatsen?

Som deltager i udviklingsgruppen får du indflydelse på udviklingen af dit lokalsamfund. Du sidder med i en gruppe, hvor byrådet er repræsenteret og der derfor er kort til beslutningstagerne og så får du mulighed for at lære nye gode mennesker fra dit lokalsamfund at kende.

Læs mere fra Bæredrygtigt Lokalsamfund lige her!

Tilbage til oversigten

Følg med på Facebook

Læs også

bubble