Anna Trolles Skole


Anna Trolles Skole er en folkeskole, der underviser elever fra 0.-9. årgang fra skoledistrikt 1 (Anna Trolles skoledistrikt). Desuden underviser vi også elever fra 7.-9. årgang fra skoledistrikt 3 (Fjelsted Harndrup skoledistrikt).

Vision og værdier

Skolens værdier er fællesskab, kreativitet, musik og faglighed

Faglighed og fællesskab er vores grundværdier på Anna Trolles Skole. Derudover har vi en musisk-kreativ tilgang i undervisningen, fordi det er motiverende og har en positiv virkning på elevernes indlæringsevne. Glade og motiverede børn lærer bedst.

Faglighed bliver ofte nævnt i den offentlige debat, og faglige kvalifikationer er noget, som børn skal tilegne sig, fra de er helt små. Det stiller et stort krav til forældre, men også til skolen, hvor denne faglighed skal formidles, dokumenteres og testes.

Det er et basalt behov for alle at indgå i et fællesskab, da et menneske danner sine holdninger og hele sin personlighed i samspil med andre. En væsentlig del af identitetsskabelsen består i at finde sin egen rolle i forskellige sociale sammenhænge.

Kontakt

Anna Trolles Skole
Kirkevej 29
5464 Brenderup

Mail: annatrollesskole@middelfart.dk

Telefonnummer: 88 88 49 80

Læs mere om dette på vores hjemmeside

Følg os på Facebook


Følg med på Facebook

bubblemedia